vodný lúč

unikátny, presný a spoľahlivý spôsob rezania materiálov

VODNÝ LÚČ

Rezanie vodným lúčom je vysoko presná a univerzálna metóda delenia materiálov. Vďaka svojim benefitom má táto metóda bohaté využitie takmer vo všetkých oblastiach priemyslu.

Požiadavky, ktoré sú kladené na procesy a kvalitu rezania, sa neustále zvyšujú. V súčasnosti sa vyžaduje možnosť rezania náročnejších a komplexných tvarov. Dôraz sa kladie aj na ich presnosť a čistotu rezných hrán.

 

Vodný lúč má uplatnenie pri rezaní širokého spektra materiálov:

 

VYUŽITIE VODNÉHO LÚČA

 

Kde sa využíva rezanie vodným lúčom?

 

 

Vyžiadať nezáväznú cenovú ponuku