Rezanie vodným lúčom

telefón: 051/489 1047

e-mail: obchodpo@kamenarstvoispa.sk

web: www.kamenarstvoispa.sk

 

Kde nás nájdete

ISPA Prešov, s.r.o.

Masarykova 22

080 01 Prešov

 

vodný lúč

 

Kontaktný formulár

V zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. a Nariadenia EÚ 2016/679 dobrovoľne súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov za účelom zabezpečenia vzájomnej komunikácie iniciovanej týmto kontaktným formulárom. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať, inak zanikne po uplynutí 3 rokov od jeho udelenia a údaje budú vymazané. Kontakt pre odvolanie súhlasu je obchodpo@kamenarstvoispa.sk.


Pre bližšie informácie ako nakladáme s Vašimi osobnými údajmi kliknite sem.